Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Lời giới thiệu

niapp

Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, được thành lập theo Quyết  định số 59-TCCB/QĐ ngày 23/3/1979 của Bộ Nông Nghiệp, nay là Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phân viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Tên giao dịch tiếng Anh: Sub-National Institute of Agricultural Planning and Projection (Sub-NIAPP).

- Trụ sở: Số 20 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 84.28.38204038 - Fax: 84.28.38204039

- Email: info@sub-niapp.org.vn 

- Website: sub-niapp.org.vn

- Mã số thuế: 01.00.10.3633.001

- Tài khoản Ngân hàng số: 170031100100035 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

(1) Nghiên cứu và tham gia các chương trình, dự án dài hạn, trung hạn, hàng năm về phân vùng quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, phát triển nông thôn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Nghiên cứu đề tài khoa học, tham gia xây dựng nội dung, phương pháp quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi lĩnh vực được giao.

(3) Điều tra xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất và đánh giá đất nông nghiệp.

(4) Điều tra cơ bản và quy hoạch về các lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, gồm:

- Tình hình sử dụng đất nông nghiệp.

- Sắp xếp ổn định dân cư, tái định cư, ngành nghề và làng nghề nông thôn.

- Kinh tế nông thôn, tình hình đầu tư cho phát triển sản xuất và tiêu dùng trong nông nghiệp, nông thôn; Chi phí sản xuất, chế biến nông sản và giá nông sản; Tình trạng dự trữ sản phẩm nông nghiệp; Các mô hình sản xuất, kinh tế nông hộ và kinh tế trang trại.

- Lập quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn và quy hoạch phát triển nông thôn mới; Thiết kế các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn; Quy hoạch các ngành hàng, lĩnh vực và sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp.

- Tư vấn về phân vùng, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế nông nghiệp, nông thôn; Đánh giá tác động môi trường; Lập báo cáo giám sát môi trường các dự án nông nghiệp, nông thôn; Phân tích đất, nước theo quy định.

- Tư vấn và lập quy hoạch vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

(5) Hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn.

(6) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các cấp.

(7) Quy hoạch sử dụng đất các cấp theo quy định của pháp luật.

(8) Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về các lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

(9) Quản lý kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

(10) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 Với năng lực của mình, Phân viện Quy hoạch & Thiết kế nông nghiệp sẵn sàng ký hợp đồng với tất cả các đối tác để thực hiện các công trình thuộc các lãnh vực nêu trên.

NHÂN SỰ:

Tổng số viên chức, người lao động của Phân viện hiện nay là 80 người, bao gồm Cán bộ, viên chức biên chế chính thức và nhân viên hợp đồng dài hạn.

Trong tổng số viên chức, người lao động của Phân viện, trên 80% người có đủ trình độ chuyên môn và năng lực để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Phân viện, gồm: 03 tiến sỹ, 20 thạc sỹ thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, nông học, thổ nhưỡng, môi trường, trắc địa – bản đồ, GIS,... Số còn lại là các kỹ sư, cử nhân thuộc nhiều chuyên ngành như quản lý đất đai, kinh tế, trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, thủy sản, tài chính, ngoại ngữ… Trong số này có một số người đang theo học thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành môi trường, kinh tế phát triển, thổ nhưỡng, địa lý, nông học, … với kinh nghiệm công tác từ 10 năm đến trên 35 năm trong các lĩnh vực điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên đất, nước, sinh vật; quy hoạch nông nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất …, có trình độ ngoại ngữ, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng CNTT có liên quan đến chuyên môn và thường xuyên được cập nhật các phương pháp và kỹ thuật mới.

Cơ cấu tổ chức của Phân viện gồm: Các phòng quản lý và các trung tâm chuyên môn. Mỗi đơn vị có chức năng riêng nhưng có mối liên hệ tương hỗ, không thể tách rời và luôn tích cực cùng hoàn thành tốt các công trình, dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT phân công thực hiện và các dự án mà Phân viện ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các địa phương. Phân viện hiện có các đơn vị trực thuộc là: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, Trung tâm Phát triển nông thôn, Trung tâm Tài nguyên đất và Môi trường, Trung tâm Kinh tế Nông nghiệp và Thông tin địa lý, Trung tâm Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.

TRANG THIẾT BỊ:

Các đơn vị chuyên môn của Phân viện đều được trang bị hệ thống máy tính, các máy chuyên dùng đi theo máy tính, các máy in màu khổ lớn . . . với nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ việc xử lý dữ liệu, tính toán các thông số quy hoạch và lập trình các phương án sử dụng đất cũng như các phương án phát triển nông nghiệp và vẽ, in bản đồ màu ở các tỷ lệ khác nhau .

Phân viện có một phòng phân tích đất với đầy đủ các thiết bị, máy móc chuyên dụng có khả năng phân tích, đánh giá các chỉ tiêu chính về lý, hóa tính của mẫu đất phục vụ theo nhu cầu cụ thể của từng những án.

Phân viện có Trung tâm Kinh tế nông nghiệp và GIS với một hệ thống máy tính đồng bộ với công suất cao, các máy móc chuyên dụng được quốc tế tài trợ có khả năng xử lý kỹ thuật thông tin địa lý (GIS) ở cấp độ cao và cũng là thành viên nằm trong mạng lưới GIS khu vực có ứng dụng công nghệ GIS vào trong trong quá trình đánh giá các nguồn tài nguyên phục vụ dự án quy hoạch thuộc các lĩnh vực nêu trên.

THÀNH TỰU:

Đứng chân trên ở địa bàn các tỉnh phía Nam, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp đã sát cánh cùng các tỉnh và các viện chuyên ngành khác tích cực tham gia nhiều chương trình, nhiều hoạt động trong các lĩnh vực điều tra cơ bản, phân vùng quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất đai, sọan thảo và thiết kế các dự án đầu tư, nghiên cứu khoa học...các thành tựu chính đã đạt được như sau:

- Ngay sau ngày miền Nam giải phóng, 4 đoàn quy hoạch (tiền thân của Phân Viện) gồm: Đoàn quy hoạch Tây Nguyên, Duyên Hải Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long đã đồng loạt tiến hành điều tra cơ bản, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, quy hoạch nông nghiệp cấp huyện và phân vùng phát triển Nông-Lâm-Ngư nghiệp cho các tỉnh. Các phương án phân vùng cấp tỉnh đã được Nhà nước chính thức phê duyệt.

- Thực hiện phân vùng phát triển cây con và xác định các mục tiêu chiến lược cho các vùng kinh tế trọng điểm như: Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên Hải Trung Bộ.

- Xây dựng các phương án quy hoạch các vùng chuyên canh, vùng kinh tế mới, vùng nguyên liệu cho nông sản xuất khẩu như: Cà phê ở Tây Nguyên, Cao su, Mía, Lạc ở Đông Nam Bộ, Lúa, Chăn nuôi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long... các phương án đã được thẩm định phê duyệt và triển khai ở các mức độ khác nhau, đã góp phần tích cực vào việc hình thành và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa xuất khẩu lớn ở Nam bộ.

- Tham gia chuẩn bị và thực thi triển khai một số dự án quan trọng sử dụng nguồn vốn viện trợ quốc tế như: dự án Hương Mỹ, dự án Tầm Phương, dự án Quy hoạch tổng thể ĐBSCL, dự án Đồng Tháp Mười và nhiều dự án khác hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân.

- Điều tra xây dựng bản đồ đất và đánh giá tài nguyên đất ở những loạt bản đồ tỷ lệ khác nhau, quy mô khác nhau, thiết thực phục vụ phát triển Nông-Lâm-Ngư nghiệp tại các vùng kinh tế nông nghiệp.

- Điều tra các mô hình sản xuất, kinh tế nông hộ, kinh tế trang trại ở nhiều địa phương khác nhau phục vụ chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nhất là các mặt hàng xuất khẩu chính.

- Soạn thảo các dự án đầu tư phát triển các vùng lúa gạo xuất khẩu chất lượng cao, cây ăn trái, chăn nuôi heo, vịt... ở ĐBSCL, cà phê, cao su, tiêu, điều, mía, đậu phộng, chăn nuôi bò sữa, bò thịt... ở ĐNB và Tây Nguyên.

- Quy hoạch sử đụng đất theo lãnh thổ và theo chuyên ngành kinh tế ở quy mô cấp vùng, tỉnh, huyện, xã. Các công trình Phân viện thực hiện đều được đánh giá chất lượng tốt, góp phần vào chiến lược sử dụng đất hợp lý và chiến lược phát triển các ngành kinh tế ở các cấp.

- Quy hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao ở TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số tỉnh khác như Hậu Giang, Bình Thuận, Phú Yên và Tiền Giang,...

- Quy hoạch khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung gắn với giết mổ đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm ở các tỉnh, huyện phía Nam.

- Phát triển ứng dụng kỹ thuật thông tin địa lý (GIS) vào các hoạt động có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nông nghiệp và số hóa và lưu trữ hệ thống thông tin tổng hợp.

- Tham gia thực hiện các đề tài, dự án quốc tế (thực hiện tại Việt Nam), các đề tài/dự án cấp quốc gia, của Bộ NN và PTNT, của các tỉnh và thành phố.