Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Danh sách thành viên

Họ và tên: Đoàn Thanh Trung

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Đoàn Thanh Trung

Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Nguyễn Thị Tươi

Họ và tên: Trần Thanh Hùng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Trần Thanh Hùng

Họ và tên: Lê Thị Duyên Hường

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Lê Thị Duyên Hường

Họ và tên: Châu Hoàn Dũng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Châu Hoàn Dũng

Họ và tên: Nguyễn Phi Công

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Phi Công

Họ và tên: Võ Tiến Thoan

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Võ Tiến Thoan

Họ và tên: Lê Việt Hoàng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Lê Việt Hoàng

Họ và tên: Danh Cường

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Danh Cường

Họ và tên: Trần Chiến Thắng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Trần Chiến Thắng

Họ và tên: Trịnh Đăng Quang

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Trịnh Đăng Quang

Họ và tên: Nguyễn Chí Quốc

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Chí Quốc

Họ và tên: Lê Tấn Tài

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Lê Tấn Tài

Họ và tên: Vũ Văn Toàn

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Vũ Văn Toàn

Họ và tên: Nguyễn Duy Nghinh

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Duy Nghinh

Họ và tên: Lê Quốc Hưng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Lê Quốc Hưng