Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn:

- Quy hoạch phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn;

- Quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên (đất, nước);

- Xây dựng các dự án ổn định và bố trí dân cư, tái định cư ở vùng nông thôn, biên giới, hải đảo;

- Lập các dự án đầu tư phát triển nông thôn, nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển nông thôn mới;

- Xây dựng dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Điều tra quy hoạch sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Nghiên cứu các mô hình kinh tế và chính sách phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.