Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển nông thôn:

- Điều tra đánh giá các nguồn tài nguyên phát triền nông thôn;

- Điều tra kinh tế hộ, nông trại và kinh tế nông thôn;

- Lập quy hoạch phát triển nông thôn. Quy hoạch ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Lập quy hoạch sử dụng đất đai theo lãnh thổ và đất nông nghiệp, nông thôn;

- Lập các dự án đầu tư phát triển nông thôn. Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông thôn mới;

- Nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo các lĩnh vực về phát triển nông thôn.