Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Danh sách thành viên

Họ và tên: Phạm Hồng Giáp

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Phạm Hồng Giáp

Họ và tên: Nguyễn Vinh Hùng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Vinh Hùng

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Xuân Trường

Họ và tên: Nguyễn Phương Anh

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Nguyễn Phương Anh

Họ và tên: Hà Đức Huỳnh

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Hà Đức Huỳnh

Họ và tên: Đào Thị Thanh

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Đào Thị Thanh

Họ và tên: Nguyễn Việt Cường

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Việt Cường

Họ và tên: Dương Văn Định

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Dương Văn Định

Họ và tên: Vũ Xuân Cương

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Vũ Xuân Cương