Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Quy hoạch bố trí dân cư

CÁC CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ

STT Tên công trình / dự án Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn Năm TH Tình trạng
1 Quy hoạch bố trí dân cư thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020. Sở NN và PTNT TP. Cần Thơ Phân viện QHTKNN 2012 Đã phê duyệt
2 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Tây ninh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020. Chi cục PTNT tỉnh Tây Ninh Phân viện QHTKNN 2012 Đã phê duyệt
3 Quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT Phân viện QHTKNN 2013 Đã phê duyệt
4 Xây dựng Đề án chính sách và giải pháp ổn định đời sống, sản xuất các hộ di dân vào cụm tuyến dân cư vượt lũ Đồng bằng Sông Củu Long. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT Phân viện QHTKNN 2013 Đã phê duyệt
5 Xây dựng đề án chính sách và giải pháp ổn định sản xuất, đời sống đồng bào di cư tự do biên giới Việt Nam- Campuchia. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT Phân viện QHTKNN 2014 Đã phê duyệt
6 Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.  Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng Phân viện QHTKNN 2014 Đã phê duyệt
7 Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT Phân viện QHTKNN 2015 Đã phê duyệt
8 Quy hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai biên giới VN-CPC tỉnh Long An giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh Long An Phân viện QHTKNN 2015 Đã phê duyệt
9 Nghiên cứu, thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu, thiết kế quy hoạch cho lập quy hoạch tổng thể bố trí dân cư vùng: Thiên tai, hải đảo, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, dân cư trú trong rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030. Chi cục PTNT tỉnh BRVT Phân viện QHTKNN 2016 Đã phê duyệt
10 Cung cấp số liệu liên quan, làm bản đồ số hóa địa hình, địa chất và phần mềm cho lập quy hoạch tổng thể bố trí dân cư vùng thiên tai, hải đảo,đặc biệt khó khăn, di cư tự do, dân cư trú trong rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030. Chi cục PTNT tỉnh BRVT Phân viện QHTKNN 2016 Đã phê duyệt
11 Tư vấn thực hiện "Nghiên cứu, thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu, thiết kế quy hoạch lập quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng Nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030". Chi cục PTNT tỉnh BRVT Phân viện QHTKNN 2016 Đã phê duyệt
12 Tư vấn thực hiện  “Cung cấp số liệu liên quan, lập bản đồ số hóa địa hình, địa chất, phần mềm” lập quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng Nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030". Chi cục PTNT tỉnh BRVT Phân viện QHTKNN 2016 Đã phê duyệt
13 Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. Chi cục PTNT tỉnh Hậu Giang Phân viện QHTKNN 2015 Đang thực hiện
14 Quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020. Sở NN và PTNT tỉnh Tiền Giang Phân viện QHTKNN 2016 Đang thực hiện