Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng CNC

STT Tên công trình / dự án Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn Năm TH
1 Lập đề án thành lập khu NN ứng dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên. Trung tâm xúc tiến đầu tư  tỉnh Phú Yên Phân viện QH&TKNN 2011 Đã phê duyệt 
2 Lập đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận Phân viện QH&TKNN 2012 Đã phê duyệt 
3 Lập quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025 Ban QL khu NNUDCNC tỉnh Hậu Giang Phân viện QH&TKNN 2012 Đã phê duyệt 
4 Lập Đề án thành lập Khu NN ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tiền Giang. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang Phân viện QH&TKNN 2014 -2015 Đang chờ phê duyệt
5 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh Phân viện QH&TKNN 2016-2017 Đang TH
6 Lập đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cần Thơ. Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Cần Thơ Phân viện QH&TKNN 2017 Đang TH