Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Quy hoạch phát triển KTXH

CÁC CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  THỰC HIỆN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY

STT Tên đề tài khoa học Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn Năm TH Tình trạng
1 QH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 2020. Phòng TC - KH huyện Vĩnh Cửu Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
2 Lập QH tổng thể phát triển KT-XH huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2010 đến 2020. Ban QLDA đầu tư- XD huyện Giang Thành Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
3 QH tổng thể phát triển KT-XH huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Phòng TC - KH huyện Bù Gia Mập Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
4 Lập QH tổng thể phát triển KT-XH thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010-2020. Ban QLDA QH tổng thể KT-XH TX. Phước Long Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
5 Lập QH phát triển KT-XH huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. Phòng TC - KH huyện Kiên Lương Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
6 Rà soát, bổ sung, điều chỉnh QH tổng thể phát triển KTXH huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2020. Phòng TC - KH huyện Thống Nhất Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
7 Lập QH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. Phòng TC - KH huyện Tân Hiệp Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
8 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (Giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020). Phòng TC – KH huyện Tân Hưng Phân viện QH&TKNN 2011 Đã phê duyệt
9 QH tổng thể phát triển triển KT-XH huyện Vĩnh Hưng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Hưng Phân viện QH&TKNN 2012 Đã phê duyệt
10 Lập QH tổng thể phát triển triển KT-XH huyện Tân Hưng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phòng TC – KH huyện Tân Hưng Phân viện QH&TKNN 2012 Đã phê duyệt
11 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Vị Thanh đến năm 2020. Phòng TC – KH TP. Vi Thanh Phân viện QH&TKNN 2014 Đã phê duyệt
12 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành A đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Phòng TC – KH huyện Châu Thành A Phân viện QH&TKNN 2014 Đã phê duyệt
13 Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH quận Ninh Kiều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phòng TC – KH Q. Ninh Kiều Phân viện QH&TKNN 2015 Đã phê duyệtt
14 Quy hoạch tổng thể KTXH giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Phòng TC – KH huyện Bù Gia Mập Phân viện QH&TKNN 2016 Đang thực hiện