Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Họ và tên : Đỗ Chiến
Chức vụ : a
Sinh nhật : 23/07/1993
Giới tính : Nam
Tỉnh/Thành phố : TP Hồ Chí Minh
Học vị, học hàm:
Điện thoại: 38204034
Quê quán: Mac đinh
Địa chỉ: Mac đinh
Quá trình công tác:
Thời gianChức vụCơ quan
134
Danh sách Đề tài, Bài báo: 134
Danh mục