Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Họ và tên : Vũ Thị Nhàn
Chức vụ : A
Sinh nhật : 16/10/1986
Giới tính : Nữ
Tỉnh/Thành phố : TP Hồ Chí Minh
Học vị, học hàm:
Điện thoại: 38204034
Quê quán: Mac dinh
Địa chỉ: Mac dinh
Quá trình công tác:
Thời gianChức vụCơ quan
134
Danh sách Đề tài, Bài báo: 134
Danh mục