Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Họ và tên: Tiến sỹ Lê Cảnh Định

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Tiến sỹ

Tiến sỹ Lê Cảnh Định

Họ và tên: Lê Quốc Hưng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Lê Quốc Hưng

Họ và tên: Nguyễn Duy Nghinh

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Duy Nghinh

Họ và tên: Vũ Văn Toàn

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Vũ Văn Toàn

Họ và tên: Lê Tấn Tài

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Lê Tấn Tài

Họ và tên: Nguyễn Chí Quốc

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Chí Quốc

Họ và tên: Trịnh Đăng Quang

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Trịnh Đăng Quang

Họ và tên: Trần Chiến Thắng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Trần Chiến Thắng

Họ và tên: Danh Cường

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Danh Cường

Họ và tên: Lê Việt Hoàng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Lê Việt Hoàng