Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Họ và tên : Nguyễn Văn Thãi
Chức vụ : Phó GĐ Trung tâm
Sinh nhật : 10/10/1977
Giới tính : Nam
Tỉnh/Thành phố : TP Hồ Chí Minh
Học vị, học hàm:
Điện thoại: 0918692629
Quê quán:
Địa chỉ:
Quá trình công tác:
Thời gianChức vụCơ quan
Danh sách Đề tài, Bài báo:
Danh mục