Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Từ ngày 6-8 tháng 10 năm 2016, Viện Quy hoạch & Thiết kế nông nghiệp phối hợp cùng Ban tiếp nhận Dự án thành phố Kon Tum tổ chức lớp tập huấn về lập kế hoạch phòng chống thiên tai có hòa nhập người khuyết tật. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” do tổ chức CBM tài trợ.

Giảng viên tập huấn kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai có hoà nhập NKT

Muc tiêu chung của lớp tập huấn là: Xây dựng năng lực của học viên là thành viên Nhóm hỗ trợ kỹ thuật xã/phường về lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai có hòa nhập người khuyết tật ở cấp thôn và cấp xã sử dụng các kết quả đánh giá RRTT.

Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao nhận thức của học viên các hiểm họa và thiên tai thường xảy ra ở địa phương, bản chất, nguyên nhân và tác động của các loại thiên tai, lý do NKT bị rủi ro hơn, Quản lý RRTT hòa nhập NKT, các biện pháp giảm thiểu rủi ro cho tất cả người dân.

- Nâng cao hiểu biết, xây dựng kỹ năng lập một bản kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai hòa nhập NKT cấp thôn, xã.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên đã được giới thiệu kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai như lũ lụt, hạn hán và các thiên tai thời tiết khác (giông, lốc tố, sét). Sau đó, các học viên được hướng dẫn các phương pháp về sơ tán sớm, diễn tập, truyền thông.

Sau khi được giới thiệu các kiến thức nền về quản lý rủi ro thiên tai có hoà nhập người khuyết tật, lớp tập huấn đã hướng dẫn nhóm hỗ trợ kỹ thuật phương pháp lập kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thôn/xã, bao gồm:

1. Giới thiệu chung về lập kế hoạch

2. Phân tích tình hình, các bên liên quan và xác định mục tiêu

3. Xác định các hoạt động PCTT

4. Xây dựng đội ngũ nhân sự PCTT cấp thôn/xã

5. Kế hoạch hành động

6. Cơ chế tài chính và giám sát

7. Cập nhật bản kế hoạch hàng năm

Làm việc nhóm tại lớp tập huấn

Cuối cùng các học viên đã được tập huấn nhắc lại các công cụ dùng trong đánh giá rủi ro thiên tai, nội dung này trước đây đã được tập huấn, nhưng để phục vụ cho đợt đánh giá và lập kế hoạch sắp tới, dự án quyết định nhắc lại để nhóm hỗ trợ kỹ thuật có thể nắm rõ và sử dụng thành thạo hơn các công cụ:

1. Công cụ Thông tin lịch sử thiên tai

2. Công cụ Lịch mùa vụ và Thiên tai

3. Nội dung đánh giá về An toàn Cộng đồng, Sức khỏe và Vệ sinh Môi trường

4. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu về phòng chống thiên tai

5. Công cụ vẽ sơ đồ hiểm họa và nguồn lực phòng chống thiên tai

6. Tổng hợp rủi ro và xếp hạng ưu tiên cần quan tâm giảm thiểu

7. Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp giảm rủi ro thiên tai

8. Lên kế hoạch phân công thực hiện DiDRR planning ở các xã/phường

Người khuyết tật tự tin trình bày kết quả thảo luận nhóm

Kết thúc lớp tập huấn, dự án sẽ tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đánh giá rủi ro thiên tai và lập kế hoạch PCTT tại xã Đoàn Kết.

Ngay sau đợt tập huấn, Viện Quy hoạch & Thiết kế nông nghiệp sẽ tổ chức một đợt đánh giá RRTT và lập kế hoạch PCTT tại 5 xã/phường của dự án.

NHA.

Gửi bình luận đến Tập huấn Đánh giá rủi ro thiên tai và lập kế hoạch phòng chống thiên tai có hoà nhập người khuyết tật

Ảnh đại diện
Xếp giảm dần |
Xếp tăng dần |
Thích
Tin tức khác